Avocat bilingue Roumain

Maître Raluca LALESCU-CHANTEAU
au service des ressortissants roumains à Avignon

drapeau Français

Maître Raluca LALESCU-CHANTEAU a passé son enfance en Roumanie, où elle est née et le roumain est sa langue maternelle. Toutefois elle a fait toutes ses études juridiques et obtenu le titre d’avocat en France. C’est pourquoi, Maître Raluca LALESCU-CHANTEAU est capable d’aider les ressortissants roumains résident en France dans la compréhension et l’appréhension des différents contrats, de les informer sur les dispositions légales en vigueur et des procédures amiables ou judiciaires envisageables en cas de litige. Les ressortissants d’origine roumaine peuvent ainsi bénéficier d’explications et conseils dans leur langue maternelle, évitant ainsi tout défaut de maîtrise des différentes subtilités linguistiques propres au vocabulaire juridique susceptible de les induire en erreur.

drapeau Roumain

Maestrul Raluca LALESCU-CHANTEAU și-a petrecut copilăria în România, unde s-a născut, iar limba română este limba ei maternă. Cu toate acestea, ea a făcut toate studiile sale juridice și a obținut titlul de avocat în Franța. De aceea, Maestrul Raluca LALESCU-CHANTEAU este capabilă să ajute resortisanții români aflați în Franța să înțeleagă deplin sensul clauzelor prenzente în diferitele tipuri de contracte înainte de a se angaja, posibilitățile oferite în procesul de negociere, să îi informeze de dispozițiile legale în vigoare și procedurile amiabile sau judiciare posibile în cazul diferitelor litigii survenite pe teritoriul Franței.Cetățenii de origine română pot beneficia de explicații și sfaturi în limba lor maternă, evitând astfel orice lipsă de control asupra diferitelor subtilități lingvistice specifice vocabularului legal care ar putea să îi inducă în eroare.